Studiebijbels | Commentaren

Efeziërs, CNT-13
Dr. L. Floor
Het merkwaardige aan deze brief is dat de apostel dit spreken over de kerk in een zeer breed kader ... Lees verder
€ 28.90
Filippenzen, CNT-14
Dr. L. Floor
Een gevangene over het navolgen van Christus. De brief van Paulus aan de Filippenzen beweegt zich tu... Lees verder
€ 29.90
Tessalonicenzen, CNT-15
Dr. P.H.R. van Houwelingen
Voortgezet basisonderwijs. Na hun gedwongen vertrek uit Tessalonica hebben de apostelen het (monde... Lees verder
€ 35.90
Kolossenzen - Filemon, CNT-16
Dr. John van Eck
Weerbaarheid en recht. Paulus schrijft aan de Kolossenzen om hen weerbaar te maken. Hij wil dat ze z... Lees verder
€ 29.90
Jakobus, CNT-19
Dr. L. Floor
Brief van een broeder. De boodschap daarvan wordt doorgegeven aan een volgende generatie.De brief ri... Lees verder
€ 28.90
1 Petrus, CNT-20
Dr. P.H.R. van Houwelingen
Rondzendbrief uit Babylon. Het Nieuwe Testament telt twee brieven van de hand van Petrus. Ze behoren... Lees verder
€ 29.90
2 Petrus en Judas, CNT-21
Dr. P.H.R. van Houwelingen
Testament in tweevoud. Van alle nieuwtestamentische geschriften staan 2 Petrus en Judas waarschijnli... Lees verder
€ 25.90
Openbaring, CNT-23
Dr. H.R. van de Kamp
Profetie vanaf Patmos. Het boek Openbaring beschrijft een goddelijke openbaring. Het onthult wat spo... Lees verder
€ 45.90
1 Korintiërs, CNT-10
R. Dean Anderson
Orde op zaken in een jonge stadskerk. ... Lees verder
€ 29.90
De Geest van God
Willem J. Ouweneel
Ontwerp van een pneumatologie. Het vuur, de warmte en de wind van de Geest zijn in de voorbije eeuwe... Lees verder
€ 39.95
De Christus van God
Willem J. Ouweneel
Ontwerp van een christologie. Prof. dr. Willem J. Ouweneel (1944) doceert theologie aan de Evangel... Lees verder
€ 44.95
De schepping van God
Willem J. Ouweneel
Ontwerp van een scheppings-, mens- en zondeleer. Een nieuw deel in de dogmatische reeks van Willem J... Lees verder
€ 34.95
Christelijke encyclopedie
G. Harinck
In deze nieuwe uitvoering wordt, anders dan bij de vorige edities, het woord christelijk binnen de N... Lees verder
€ 309.50
Vorige pagina