Opwekking - nr. 509 | April 2007

'Wij hebben de opdracht gekregen  om de bediening van Jezus voor te zetten - in haar geheel - ondanks onze betrekkelijke onbekwaamheden en ondanks ons beperkt geloof.', aldus Best. Vervolgens reikt hij vanuit de Bijbel krachtige sleutels aan om daadwerkelijk in de voetsporen van Jezus te kunnen gaan. Centraal daarin staat het besef dat God door ons christenen zijn Koninkrijk wil bouwen en dat Hij Zelf de goede werken die we moegen doen voor ons heeft voorbereid. Voor die taak geeft God bijzonderen gaven en opmerkzame ogen en oren om te zien, te verstaan en te kunnen uitreiken naar de mensen om ons heen. Met indringende gespreksvragen. Nuchter en inspirerend tegelijk!