Opwekking | November 2006, nr. 504

‘Vaak geeft God ons niet waar we om vragen, maar ik geloof dat Hij altijd wil antwoorden en dat Hij op de een of andere wijze altijd reageert’, aldus Dallas Willard. Hoe wij vervolgens zijn stem kunnen leren verstaan door te groeien in vertrouwelijke omgang met God, komt uitgebreid aan de orde. Willard gaat in op vragen als ‘Hoe weten we nu dat het Gods stem is?’, ‘Wat doen we als het niet duidelijk is wat God zegt?’ en ‘Welke rol speelt de Bijbel in het luisteren en verstaan?’ Hij bespreekt belangrijke Bijbelse principes die hij aan de hand van herkenbare voorbeelden illustreert. In alles maakt hij duidelijk dat God verstaan de normaalste zaak van de wereld moet zijn voor elke volgeling van Christus. Mede door de diepgaande studievragen een verrijkend en geloofsopbouwend boek.