ND | vrijdag 25 aug. 2006 - Het katern: boekenkort

Hoe kunnen we weten wat God wil dat we doen? Dat vragen veel christenen zich af. In dit boek betoogt de Amerikaanse baptistenvoorganger Dallas Willard dat het belangrijkste is dat gelovigen ‘in de wil van God staan’. Dat is iets anders dan ‘gewoon doen wat Hij wil dat we doen’. ‘We kunnen leven in zijn wil door dingen te doen zonder te weten dat Hij die dingen liever heeft dan andere mogelijkheden’, aldus Willard. Niet gehoorzaamheid, maar liefde komt op de eerste plaats in de relatie tussen God en mens. Willard is kritisch tegenover kerkelijke leiders die zeggen te weten wat de wil van God is en dat hun kerkleden opleggen. Hij schrijft nuchter over mensen die zeggen dat God rechtstreeks tot hen heeft gesproken. Hoewel hij dergelijke ervaringen waardevol vindt, ziet hij ook de beperking ervan in. Terecht wijst hij in dit verband op Lucas 16:31 waarin Abraham in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus zegt dat mensen die niet naar Mozes en de profeten luisteren ook niet onder de indruk zullen zijn van een lichamelijke opstanding. Volgens Willard moeten christenen meer leren luisteren naar een ‘zachte stille stem’, waarin God spreekt, zoals Hij dat bijvoorbeeld bij de jonge Samuel deed. Ook nu kan God op deze manier, in dromen en visioenen, tot zijn kinderen spreken. Maat het meest door God gebruikte communicatiemiddel is volgens Willard een ander mens die tot je spreekt. En dat kunnen vaak heel eenvoudige, ongeletterde mensen zijn. Willard schreef een interessant boek, dat mede door gesprekspunten aan het eind van ieder hoofdstuk, geschikt is voor groepsbespreking.

Redactie: Roel Sikkema

 

blabla