ND | vrijdag 25 aug. 2006 - Het katern: boekenkort

Terecht wijst hij in dit verband op Lucas 16:31 waarin Abraham in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus zegt dat mensen die niet naar Mozeszoals Hij dat bijvoorbeeld bij de jonge Samuel deed. Ook nu kan God op deze manier, in dromen en visioenen, tot zijn kinderen spreken. Maat het meest door God gebruikte communicatiemiddel is volgens Willard een ander mens die tot je spreekt. En dat kunnen vaak heel eenvoudige, ongeletterde mensen zijn. Willard schreef een interessant boek, dat mede door gesprekspunten aan het eind van ieder hoofdstuk, geschikt is voor groepsbespreking.

Redactie: Roel Sikkema

 

blabla