CV-Koers | juni 2006 | Column Aad Kamsteeg

Er zijn christenen die al te gemakkelijk een isgelijkteken zetten tussen Gods spreken vroeger en nu. Maar dat neemt niet weg dat Hij wel degelijk spreekt

God verstaan
In zijn Op zoek naar de onzichtbare God herinnert schrijver Philip Yancey aan het bekende De christenreis
God verstaan

Eigen stem

Dallas Willard weet dat veel misbruik op de loer ligt. Een ander recent boek, Ray Pritchards Ontdek Gods wil voor uw leven, zegt daarover meer. Pritchard komt met een viervoudige test: (1) Toets wat u hoort aan de Bijbel, (2) wacht enige tijd met een beslissing, (3) luister naar de raad van wijze christenen en (4) vraag God of Hij uw ervaring op niet-bovennatuurlijke manier bevestigt.

Blinde vlek