Opwekking nr. 501 | juli - aug. 2006

Als aanbiddingsleider met jarenlange ervaring neemt David Ruis de lezer mee op reis in de wereld van aanbidding. Bijbels gefundeerd legt hij uit waar het ten diepste om gaat als we God aanbidden en hoe we als kerk wereldwijd onze liefde voor God kunnen en mogen uiten. Hij doet een oproep om creativiteit en kunst een plaats te geven in de kerk en breekt een lans voor de unieke aanbidding uit alle volkeren: God verlangt naar aanbidding die niet alleen de grootsheid van de schepping weerspiegelt, maar ook de kroon van zijn schepping in alle veelzijdigheid omvat: de verloste mensheid die Hem aanbidt in iedere taal, uit elke stam en natie.

Kortom, een inspirerend en lezenswaardig boekje.