EO-Visie nr. 26 juli 2006 | Rubriek Indruk | Marieke Nap

“De reis naar aanbidding is een levenslange zoektocht om God in Zijn Woord te ontdekken en Hem voortdurend aan het werk te zien in ons dagelijks leven en de wereld om ons heen.” Zo zet Ruis aanbidding neer. Volgens Ruis hebben sommige artiesten echter bijna de status van een rockster en is het maar de vraag of God wel luistert. Vanuit deze overwegingen neemt Ruis de lezer mee op een ontdekkingstocht naar echte aanbidding. Hierin is God het middelpunt en blijft dat ook. Verder besteedt Ruis aandacht aan de rol van de schepping in aanbidding. Zowel gebrokenheid als verlangen naar gerechtigheid mogen en moeten hun plaats hebben in aanbidding. Echte aanbiddingservaring blijft in zijn optiek niet zonder levensveranderende gevolgen. We zullen de gevolgen dan ook merken, het kan bijvoorbeeld ten koste gaan van onze reputatie of onze financiële situatie. Ruis biedt aandachtspunten om eerlijke aanbidding te ontwikkelen. In zijn optiek mislukt het nooit, maat het vraagt wel een en ander van de gemeenteleden, bijvoorbeeld ruimte geven aan andere gemeenteleden. Aanbidding is tijd om God te ontmoeten; dat kan soms ook betekenen: afstand doen van onze voorkeuren en anderen respecteren.

Misschien kan het boekje ook verhelderend zijn voor diegenen die zich niet zo thuis voelen bij bijeenkomsten waar aanbidding – in deze vorm – een grote rol speelt. (M.N.)