Vreugde in alle omstandigheden? Habakkuk 3:16-18

De profeet Habakkuk had een visioen ontvangen wat hem . Hij was zo ….. Er kan geen enkele twijfel zijn over het feit (Het is zonder twijfel) dat de profeet een echte ervaring van angst meemaakte met uitgesproken (pronounce) lichamelijke en psychische effecten. Het verbazingwekkende (amazing) aspect van dit Bijbelgedeelte (saying), en het feit wat het ook vermeldenswaardig (noteworthy) maakt, is dat de profeet Habakkuk het geschenk/ de gave van blijdschap ontving in spite of all the trauma