Kracht in zwakheid


Artiest: Andrew Comiskey
Informatie: Paperback | 256 pag. | Medema | 2005
Categorie:
Artikelnummer: 9789063534356
Onze prijs: € 17.95
Aantal:

Korte beschrijving:

Andy Comiskey is voorganger en is tevens oprichter en leider van Desert Stream Ministries in Anaheim, California, USA. Hij is voorzitter geweest van Exodus International, en is getrouwd met Annette. Uit eigen ervaringen puttend helpt hij mensen in situaties van seksuele gebrokenheid en problemen met hun seksuele identiteit. Andy Comiskey ziet onze zwakheid als 'een drempel naar heilige kracht' - het punt waar God ons kan tegenkomen om ons te genezen en ons toe te rusten voor dienstbetoon. Dat is werkelijkheid geworden voor hem en voor zijn vrouw Annette, en voor honderden anderen die ze hebben geholpen. Dit boek bevat waar gebeurde levens verhalen van wanhoop, blijvende verandering, en hoop.

Comiskey tekent de fundamenten voor heling van zonde in seksualiteit en relaties. De kern is: kracht in zwakheid. Het is de weg naar het Kruis; het is Gods algenoegzame antwoord in onze diepste noden. Andy is een van die 'gewonde helers' die Christus tonen in een vrijmoedig overwinnend leven.

Hulp en hoop voor mannen
- die ondermijnd zijn door zwijgende vaders
- die beschadigd zijn door pornografie en seksuele verleiding
- die bang zijn om degenen verdriet te doen van wie ze het meest houden
- die boos zijn over vroegere relaties met vrouwen

Hulp en hoop voor vrouwen
- die zichzelf kwijt zijn geraakt in hun relaties met anderen
- die verraden zijn door vaders, echtgenoten en mannelijke leiders
- die gewond zijn door seksueel misbruik
- die verlamd zijn door zelfhaat

... zei de Heer: Mijn genade is voor jou genoeg, want als jij zwak bent, kan mijn kracht zich ten volle ontplooien.
2 Korinthe 12 vers 8

Christus is niet zwak, maar zal onder u zijn kracht tonen. Als een zwak mens stierf Hij aan het kruis, maar door de kracht van God leeft Hij nu. Wij zijn net zo zwak als Hij, maar wij leven met Hem en zullen sterk zijn, door de kracht van God.
2 Korinthe 13 vers 3,4