De authentieke leider


Artiest: Paul Ch. Donders
Informatie: Paperback | 184 pag. | 2005
Categorie:
Artikelnummer: 9060678397
Onze prijs: € 15.00
Aantal:

Korte beschrijving:

Dit is geen managementboek, maar een leidersboek. Een boek dat van leiders betere leiders maakt. Waardevolle theoretische kennis wordt naar de praktijk vertaald, onder andere met behulp van workshops en tests.

Wil een leider werkelijk leiding kunnen geven, zo zegt Paul Donders, dan wordt dat vooral bepaald door de persoon die hij is. Als hij authentiek is, en dus geen schijn ophoudt, is de kans groot dat hij als leider zal worden aanvaard. Zijn medewekers en collega’s erkennen zijn gezag – ze geven hem ‘mandaat’.
Gezag en macht… Donders laat ons zien hoezeer macht met ons menszijn is verweven. En hij doet dat vooral aan de hand van Romano Guardini, een Duitse cultuurfilosoof die beklemtoont dat de uitwerking van macht sterk wordt bepaald door de normen die we hebben.

Naar de mening van Donders is leiderschap vooral de bekwaamheid om een gemeenschap op te bouwen, want daarin functioneert een mens nu eenmaal het best. Daarvoor zal een leider de balans moeten vinden tussen de ontwikkeling van zijn kundigheid en zijn karakter. Hij doet er dan ook goed aan zijn actieve leven regelmatig te onderbreken en stil te zijn om na te denken: wellicht de allereerste opdracht van een leider. Dit praktische leerboek helpt ook om de nodige stilte te vinden voor het ordenen van uw gedachten en ideeën.
‘De authentieke leider’ is een werkboek om leiders te helpen zichzelf te coachen en, zo nodig, een coach te vinden op gebieden waar zij behoefte hebben aan extra inbreng.