Als een stroom die schoonspoelt


Artiest: Chris Hayward
Informatie: Paperback | 144 Pag. | Medema | 2005
Categorie:
Artikelnummer: 9789063534516
Onze prijs: € 12.95
Aantal:

Korte beschrijving:

Bevrijdingsbediening in de gemeente.
In Als een stroom die schoonspoelt voorziet Chris Hayward u van het benodigde gereedschap om in de plaatselijke gemeente een effectieve, betrouwbare bevrijdingsbediening in te stellen, die gevangen zielen zal bevrijden en Gods plannen in afzonderlijke levens zal bevorderen.


Maar zaligmakend geloof is ons niet alleen gegeven opdat we geboren worden tot nieuw leven door Gods rechtvaardigende genade, maar ook om ons door zijn verlossende genade te bevrijden van de rest van de kracht van de zonde. Dit boek wil ons daarom helpen ten volle te beseffen wat Hij ons gegeven heeft.
Waar het om gaat is discipelschap: dat mensen die de Redder kennen, leren hoe ze de vijand kunnen overwinnen en vervolgens anderen laten zien hoe zij hun geloof in Jezus in overeenstemming kunnen brengen met de vrijheid die Hij aan het kruis voor hen bewerkt heeft.